Ticaret Unvanı:

M.F.M Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.

Merkez Adresi:

Hüdavendigar Mah. Dikkaldırım Cad. 3.Demet Sok. No:30/13 16090 Bursa

Fiili Yönetim Adresi:

Hüdavendigar Mah. Dikkaldırım Cad. 3.Demet Sok. No:30/13 16090 Bursa

Vergi Dairesi:

Çekirge Vergi Dairesi

Vergi Numarası:

329 063 75 02

Bağlı Bulunduğu Sicil Memurluğu:

Bursa

Ticaret Sicil Numarası:

81879

Ticaret Siciline Tescil Tarihi:

01.08.2013

Süreli Olarak Kuruldu İse Süresi:

Süresiz

Tabi Olduğu Yasal Mevzuat:

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Yönetmeliği

Amaç ve Faaliyet Konusu:

Türkiye’deki sigorta şirketlerinin veya yabancı sigorta şirketlerinin, Türkiye’deki şubelerinin, ruhsatlı bulundukları sigorta dallarındaki sözleşmelere aracılık etmek veya şirket adına sözleşme yapmak için acentelik alarak, sigorta acentesi olarak faaliyet göstermek. Sigorta konusunda resmi ve özel kuruluşlar ile şahıslara danışmanlık ve sigorta hizmetleri vermek.

Telefon ve Faks Numaraları:

0224 273 53 53

İnternet Adresi:

Mersis Numarası:

0329063750200018

M.F.M Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.