Yangın Hasarları

 • Poliçe aslı veya fotokopisi 
 • İtfaiye raporu 
 • Hasar beyanı 
 • Hasar talep yazısı 
 • Hasar fotoğrafları
 • Hasara ilişkin faturalar 
 • Hasarlanan değerlerin ilk alış faturaları 
 • Karakol tutanakları(tasdikli örneği) 
 • Savcılık takipsizlik kararı 
 • Hasar binada meydana gelmiş ise tapu fotokopisi veya kiracılar için kira kontratı 
 • T.C. Kimlik Numarası (Gerçek kişiler için) / Vergi levhası ve Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişiler için) (İlgili web sitesinden temin edilememesi durumunda talep edilecektir.) 
 • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumlardan alınacak muvaffakatname 
 • Hasara 3. kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin ad ve adresinin mümkün olduğunca belirtilmesi 
 • Hasar ödemesinin yapılacağı banka, şube ve IBAN bilgileri 

Dahili Su ve Sel-Su Baskını Hasarlar

 • Poliçe aslı veya fotokopisi 
 • Hasar beyanı 
 • Hasar talep yazısı 
 • Hasar fotoğrafları 
 • Tapu fotokopisi veya kiracılar için kira kontratı 
 • Hasara ilişkin faturalar 
 • T.C. Kimlik Numarası (Gerçek kişiler için) / Vergi levhası ve Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişiler için) (İlgili web sitesinden temin edilememesi durumunda talep edilecektir.) 
 • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumlardan alınacak muvaffakatname 
 • Hasara 3. kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin ad ve adresinin mümkün olduğunca belirtilmesi 
 • Hasar ödemesinin yapılacağı banka, şube ve IBAN bilgileri 

Hırsızlık Hasarları

 • Poliçe aslı veya fotokopisi 
 • Karakol müracaat ve olay yeri görgü tespit tutanakları 
 • Hasar tarihinden 30 gün sonra ilgili karakoldan alınacak bulunamadı yazısı 
 • Hasar fotoğrafları 
 • Çalınan eşyaların ilk alış faturaları 
 • T.C. Kimlik Numarası (Gerçek kişiler için) / Vergi levhası ve Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişiler için) (ilgili web sitesinden temin edilememesi durumunda talep edilecektir) 
 • Hasar ödemesinin yapılacağı banka, şube ve IBAN bilgileri 

Fırtına Hasarları

 • Poliçe aslı veya fotokopisi 
 • Meteoroloji raporu 
 • Hasar beyanı 
 • Hasar talep yazısı 
 • Hasar fotoğrafları 
 • T.C. Kimlik Numarası (Gerçek kişiler için) / Vergi levhası ve Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişiler için) (ilgili web sitesinden temin edilememesi durumunda talep edilecektir) 
 • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumlardan alınacak muvaffakatname 
 • Hasar ödemesinin yapılacağı banka, şube ve IBAN bilgileri 

Cam Kırılması Hasarları

 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • Hasar beyanı 
 • Hasar talep yazısı 
 • Hasar fotoğrafları 
 • Onarım faturası 
 • T.C. Kimlik Numarası (Gerçek kişiler için) / Vergi levhası ve Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişiler için) (ilgili web sitesinden temin edilememesi durumunda talep edilecektir) 
 • Hasar ödemesinin yapılacağı banka, şube ve IBAN bilgileri 

Elektronik Cihaz / Makine Kırılması Hasarları

 • Poliçe aslı veya fotokopisi 
 • Hasar beyanı 
 • Hasar talep yazısı 
 • Hasar fotoğrafları 
 • Hasarlı cihazın alış faturası 
 • Teknik servis raporu 
 • Onarım teklifi/ faturası 
 • T.C. Kimlik Numarası (Gerçek kişiler için) / Vergi levhası ve Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişiler için) (ilgili web sitesinden temin edilememesi durumunda talep edilecektir.) 
 • Hasar ödemesinin yapılacağı banka, şube ve IBAN bilgileri 

Tazminat tutarı 20.000 TL ve üzerinde olan hasarlarda

 • Gerçek kişilerde: Nüfus cüzdan fotokopisi, imza beyanı, adres beyanı 
 • Tüzel kişiliklerde: Ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası, telefon numarası, adres beyanı, temsile yetkili kişi ya da kişilerin nüfus cüzdan fotokopisi, adres beyanı