Kasko Sigortası Hasar Evrak Listesi

 • Kaza yeri fotoğrafları (Varsa) 
 • Ruhsat sahibine ait banka hesap bilgileri ( Banka – Şube Adı, IBAN ) 
 • Trafik kazası tespit tutanağının resmi tasdikli sureti veya taraflar arasında tutulmuş kaza tespit tutanağı 
 • Beyan yazısı 
 • Resmi rapor tutuldu ise alkol raporu 
 • Ruhsat fotokopisi 
 • Sürücü ehliyet fotokopisi 
 • Hasar fotoğrafları (Varsa) 
 • Parça işçilik faturası 
 • Tüzel kişiler için: Vergi Levhası, Ticaret Sicil Gazetesi ( İlgili web sitesinden temin edilememesi durumuda talep edilecektir.) 

Gerçek kişiler için: T.C. Kimlik no belgesi 

Tazminat tutarı 20.000 TL ve üzerinde olan hasarlarda:

 • Gerçek kişilerde: Nüfus cüzdan fotokopisi, imza beyanı, adres beyanı 
 • Tüzel kişiliklerde: Ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası, telefon numarası,adres beyanı, temsile yetkili kişi ya da kişilerin nüfus cüzdan fotokopisi, adres beyanı 
 • Sigorta tazminatının sigortalının vekiline ödenmesi istendiği takdirde, vekilin ahzu kabza sulh ve ibraya yetkili kılındığı hususu vekâletnamede açıkça belirtilmiş olmalıdır. 
 • Yukarıdaki listede belirtilen belge ve yapılması gereken işlemlerin dışında meydana gelen hasarın özelliklerine göre ek bilgi ve belgeler Unico Sigorta tarafından talep edilebilir.