Ticaret Unvanı:

M.F.M Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.

 

Merkez Adresi:

Hüdavendigar Mahallesi Dikkaldırım Caddesi No:39/A 16090 Bursa

 

Fiili Yönetim Adresi:

Hüdavendigar Mahallesi Dikkaldırım Caddesi No:39/A 16090 Bursa

 

Vergi Dairesi / No:

Çekirge Vergi Dairesi / 329 063 75 02

 

Sicil Memurluğu:

Bursa

 

Ticaret Sicil No:

81879

 

Tescil Tarihi:

01.08.2013

 

Faaliyet Konusu:

Türkiye’deki sigorta şirketlerinin veya yabancı sigorta şirketlerinin, Türkiye’deki şubelerinin, ruhsatlı bulundukları sigorta dallarındaki sözleşmelere aracılık etmek veya şirket adına sözleşme yapmak için acentelik alarak, sigorta acentesi olarak faaliyet göstermek. Sigorta konusunda resmi ve özel kuruluşlar ile şahıslara danışmanlık ve sigorta hizmetleri vermek.

 

Tel. ve Faks No:

0224 273 53 53

 

İnternet Adresi:

Mersis No:

0329063750200018