OPEL KASKO SİGORTASI

Opel Kasko Sigortası, Opel araç sahiplerine özel hazırlanarak fiyatlandırılmış bir kasko sigortası ürünüdür. Standart bir Kasko Sigortası genel teminatları ile arasında herhangi bir fark yoktur. Aracınız hasar gördüğü takdirde Opel’in yetkili servislerince, orijinal parça kullanılarak hasar onarılır. Opel Kasko Sigortası, Opel marka araç sahiplerine fiyat avantajının yanı sıra zengin asistans hizmetleri de sunmaktadır.

 

OPEL KASKO SİGORTASININ AVANTAJLARI

Opel marka araç sahiplerine özel fiyat avantajı. Anlaşmalı Opel yetkili servislerinde bu marka özelinde uzmanlaşan çalışanların, orijinal yedek parça kullanılarak hasarın tamiri / onarımı imkanı. Garanti süresi bitmemiş araçların garantisinin tamir veya onarım sonrasında bozulmaması. Zengin Asistans hizmetleri.

 

EN UYGUN OPEL KASKO SİGORTASI

Teklif formunu doldurarak bize gönderebilir ya da (0224) 273 53 53 numaralı telefonumuzu arayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

EN UYGUN KASKO SİGORTASI TEKLİFİNİ HEMEN ALIN

ARAÇ BİLGİLERİNİZ
RUHSAT BELGE SERİ NO

Sigorta tarihlerinizin takibini yapıyor musunuz?

Mfm Sigorta’da bütün müşterilerimiz için takip ettiğimiz bir takvimimiz var. Siz de Mfm Sigorta alarmınızı kurun, sigortalarınızı yenileme tarihinizden 1 ay önce hatırlatalım.

Opel Kasko Sigortası Teminat ve Ek Hizmet Açıklamaları

Sormak İstediğiniz Daha Fazla Soru Varsa Bizimle Hemen İletişime Geçebilirsiniz (0224 273 53 53 )

Opel marka araçlar (Otomobil, Suv, Pick-up, Minibüs vb.) için özel olarak hazırlanan ve siz Opel kullanıcılarının hizmetine sunulan ‘’Opel Kasko Sigortası’’ ile tüm tatsız risklere karşı her zaman güvendesiniz.

Çarpma, Çarpışma

Yanma

Hırsızlık

Halk Hareketleri, Terör

Sel ve Su Baskını

Dolu

Toprak Kayması, Fırtına

Ferdi Kaza

Hukuksal Koruma

Yetkili Olmayan Kişilerce Çekilme

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk

Anahtar Kaybı

Opel Kasko Sigortası Ek Hizmet ve Teminatlar

Opel marka araçlar (Otomobil, Suv, Pick-up, Minibüs vb.) için özel olarak hazırlanmış Opel Kasko Sigortasına aşağıda listelenmiş olan ek teminat ve hizmetleri de ekleyebilmektesiniz.

Kişisel Eşya Teminatı

Manevi Tazminat

Yurtdışı Teminatı

Tedavi Masrafları

Mini Onarım

Yol Yardım

Sigara Yanığı

Ek Hukuksal Koruma

Ek Ferdi Kaza

Opel Kasko Sigortası ek İndirim açıklamaları

Opel Kasko sigortası fiyat çalışmalarında belirtilerek; Meslek ( Asker, Doktor, v.b.), Üye kuruluş çalışanı ( Banka Çalışanları, Vakıf Üyeleri v.b.), Tek sürücü kullanımının sözünün verilmesi gibi durumlar kasko sigortası fiyatına etki eden faktörlerdir. Bu hususlar belirtilerek indirim sağlanan bir kasko sigortası hasar alır ise belirtilen bu hususların belgelendirilmesi zorunluluğu vardır. Aksi halde yaşanacak hasar karşılanmaz ya da muafiyet uygulanarak karşılanır!

Mesleki İndirimler

Üye Kuruluş Çalışan İndirimleri

Hasarsızlık İndirimleri

Belirli Sürücü İndirimi

Peşin Ödeme İndirimi

Diğer Özel İndirimler

Deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı

Deprem ve Yanardağ Püskürmesi nedeni ile motorlu taşıtta meydana gelen hasarlar teminata dahil edilmektedir. Bu teminat Sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir. Deprem ve Yanardağ püskürmesi teminatları muafiyetli ya da muafiyetsiz olarak seçimli verilebilmektedir.

Sel ve su baskını teminatı

Sel ve Su Baskını nedeni ile motorlu taşıtlarda meydana gelen hasarlar bu teminata dahil edilmektedir. Sel ve Su Baskını teminat sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir. Sel ve Su Baskını teminatları muafiyetli ya da muafiyetsiz olarak seçimli verilebilmektedir.

Grev lokavt kargaşalık halk hareketleri ve terör teminatı

Grev, Lokavt, Kargaşalık ile Halk Hareketleri ve bunları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlarca yapılan müdahaleler sonucunda motorlu taşıtlarda meydana gelen zararlar, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilmiş terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj, bu süreci önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılabilecek müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar bu teminata dahil edilmiştir.

Enflasyon teminatı

Enflasyon Teminatı ile sigortalanan motorlu taşıtın Tefe / Tüfe oranına göre %10 Enflasyon ile sınırlı olmak kaydıyla Enflasyona Karşı Koruma sağlanmaktadır.

Çekme ve çekilme sırasında meydana gelen zararlar teminatı

Bu teminat yetkili olmayan kişilere çektirilen motorlu taşıta gelen zararlar ve kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen motorlu taşıtlarda meydana gelebilecek zararları teminat altına alınmıştır.

Anahtar kaybı zararları teminatı

Sigortalı motorlu taşıtın anahtarının çalınması ve kaybolması nedeni ile aracın güvenliğini sağlamak için yapılan anahtarın kopyalanması, alarm veya immobilizerin yeniden kodlanması, komple kilit kontak setinin değiştirme masrafları, sigorta poliçesinde gösterilen olay başı ve yıllık azami 750.-TL’sine kadar teminat altına alınmıştır. Önemli Not: Anahtarın çalınması veya kaybolması durumlarında sigortalıya herhangi bir hasar ödemesi yapılması halinde hasarsızlık indirimi bozulmaktadır.

0 km araçlarda yeni değer teminatı

Kasko sigorta sözleşmesi ile temin edilen, hususi, açık/kapalı kasa kamyonet, 8-14 kişilik minibüs türü araçların tescil tarihinden itibaren 12 (On iki) aylık süre içinde tam hasara uğraması halinde, ödenecek tazminat tutarı Kasko Sigortası Genel Şartlarının B.3.3.1.2 maddesi hilafına aracın peşin anahtar teslim yeni değeridir. Tescil tarihinden itibaren on iki aylık süre zarfında aracın bir üst modelinin piyasaya çıkması dolayısıyla oluşabilecek değer farkı teminat dışında kalmaktadır. Bu hüküm,

  • Sigortalanan aracın, içinde bulunulan yıla ait son model veya bir sonraki yapım yılına ait bir araç olması ve sigorta bedelinin poliçenin tanzim tarihindeki piyasa rayicine uygun olması.
  • Trafik tescil tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde kasko poliçesi tanzim edilmiş olması.
  • Tescil tarihinden itibaren herhangi bir hasara maruz kalmamış olması kaydıyla geçerlidir.
  • Operasyonel, günlük kiralama ve rent-a-car olarak kullanılan araçlara Yeni Değer Klozu verilemez.

Araç içindeki kişisel eşyalar (sadece hususi otolar için)

Bu teminat, sigortalı motorlu taşıtın içinde bulunabilecek, sigortalıya ve aile bireylerine ait kişisel eşyaların bagajda kilitli olması ya da diğer kapalı bölmelerin içinde bulundurulması kaydıyla, aracın kasko sigorta teminatı kapsamı dahilinde maruz kalacağı zararlar, araçtan çalınma veya araçla birlikte çalınma halleri de dahil olmak üzere, olay başına ve yıllık 1.000.-TLsine kadar teminat dahilindedir.

Oluşabilecek hırsızlık veya gasp olayları sonucu hasarların aracın kilitli olması halinde ve ilgili hasara ilişkin polis raporunun alınması şartı ile teminat kapsamına alınmaktadır. Gece 00:00 ile 06:00 saatleri arasında (site içinde olup, özel güvenliği bulunanlar hariç) araç kilitli ya da kilitli olmasa dahi araç içerisinde bırakılan eşyalarda meydana gelecek hırsızlık hasarları teminat dışındadır.

Cep telefonu, taşınabilir elektronik cihaz, bilgisayar, kamera, gözlük, ilaç, banka ve kredi kartları muhteviyatları, seyahat biletleri, ziynet eşyaları, nakit para, hisse senedi, tahvil, çek, senet, hukuki durdurma masrafları, her türlü müzik aleti ve antika eşyaların her türlü hasarları bu teminata dahil değildir.

Yanlış akaryakıt dolumu teminatı (sadece hususi otolar için)

Sigortalı motorlu taşıtın, yetkili akaryakıt istasyonlarından akaryakıt alımı sırasında, pompacının yakıt ikmali sırasında kasıtlı ya da kusurlu olarak yanlış yakıt vermesi sonucu sigortalı motorlu taşıtın maruz kalabileceği mekanik zararlar ve masraflar olay başına ve yıllık olarak sigorta poliçesinde belirtilen limitler kadar teminat altına alınmıştır. Sigortalının bu tazminata hak kazanabilmesi için, hatalı doluma ilişkin akaryakıt faturasının, akaryakıt istasyonunun olayla ilgili beyanının ve ilgili aracın yetkili oto servislerinin ve uzmanlarının yanlış dolumu tespit eden raporlarının mutlaka sigortacıya ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi bir durumda, tazminat ödemesi yapılamayacaktır.

Hasarsızlık indirim

Sigortalı motorlu taşıtın, aşağıda belirtilen süreler zarfında herhangi bir kasko hasarı talebine konu olmadığı takdirde, sigortanın aynı gerçek veya tüzel kişi namına kesintisiz olarak yenilenmesi halinde tarife primi (ek primler dahil) üzerinden seneler itibariyle kademeli olarak hasarsızlık indirimi uygulanmaktadır. Hasarsızlık indirimi sigortalı olan gerçek ya da tüzel kişileri takip edecektir. Finansal Kiralamaya müteakip mülkiyetin kiracıya geçmesi halinde bu indirim aynen devam eder.

İhtiyari mali mesuliyet sigortası teminatı

Sigortalı motorlu taşıtın kullanılmasından doğacak ve Kara Yolları Trafik Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve bu sigorta poliçesi teminat kapsamında olmak şartıyla, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder.

Ferdi kaza koltuk sigortası teminatı

Bu sigorta, motorlu taşıtınızın gerek hareket halinde, gerekse park halinde iken, aracınızın bakımı yapılırken ya da inilip binilirken meydana gelebilecek bir kaza sonucunda araçta seyahat eden yolcuların, sürücüsünün ve varsa muavinin maruz kalacakları her türlü kazaların sonuçlarına karşı teminat vermektedir. Poliçede belirtilen tazminatlar, sigortalının kaza sonucu yaralanma ya da maluliyeti durumunda kendisine, vefatı durumunda ise poliçede belirttiği lehtarı’na ödenmektedir.

Aradığınızı Bulamadınız mı ?

Mfm Sigorta’da sizi kaygılandıran risklerinize karşı bir sigorta ürünü mutlaka vardır. Bizimle hemen iletişime geçerek size özel sigorta çözümlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.