NEDEN DASK SİGORTASI YAPTIRMALISINIZ ?

Zorunlu Deprem Sigortası kısa adıyla ‘’DASK’’ depremin ve deprem sonucunda meydana gelebilecek yangın, infilak, tsunami ve yer kayması gibi doğrudan hasara neden olabileceği maddi zararları, poliçede belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılayan bir sigorta ürünüdür.

Ülkemizin jeolojik özellikleri göz önüne alındığında yüksek riskli deprem kuşaklarından birinde yer almaktayız. Nüfusumuzun %98 sinin ise riskli deprem kuşağında ikamet ettiği düşünüldüğünde, yaşanabilecek deprem sonucu oluşacak hasarın telafisini Dask Sigortanız ile gerçekleştirebilirsiniz.

 

MFM SİGORTA’DAN HANGİ ŞİRKETLERİN POLİÇESİNİ SATIN ALABİLİRİM?

MFM Sigortadan; Anadolu Sigorta, Allianz Sigorta, Ankara Sigorta, Doğa Sigorta, Ray Sigorta, Koru Sigorta, Groupama Sigorta, Türkland Sigorta, Bereket Sigorta, Eureko Sigorta, Orient Sigorta’dan trafik sigortası ürününü satın alabilirsiniz. MFM Sigorta bu sigorta şirketlerinin anlaşmalı acentesidir. Teklif formumuzu doldurarak mülkünüz için en ucuz dask sigortası fiyatına en yüksek taksit imkanı ile ulaşabilirsiniz.

 

EN UYGUN DASK SİGORTASI TEKLİFİ İÇİN !

Yan tarafta gördüğünüz teklif formunu doldurarak bize gönderebilir ya da (0224) 273 53 53 numaralı telefonumuzu arayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

EN UYGUN TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI TEKLİFİNİ HEMEN ALIN
Sigorta Tipini Seçin

Sigorta tarihlerinizin takibini yapıyor musunuz?

Mfm Sigorta’da bütün müşterilerimiz için takip ettiğimiz bir takvimimiz var. Siz de Mfm Sigorta alarmınızı kurun, sigortalarınızı yenileme tarihinizden 1 ay önce hatırlatalım.

Zorunlu Deprem Sigortası Teminatları ve Kapsamı Nelerdir ?

Sormak İstediğiniz Daha Fazla Soru Varsa Bizimle Hemen İletişime Geçebilirsiniz (0224 273 53 53 )

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar. Doğal Afet sonucu binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa dahi Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır

Temeller

Ana duvarlar

Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar

Bacalar

Bahçe duvarları

İstinat duvarları

Tavan ve tabanlar

Çatılar

Merdivenler

Asansörler

Sahanlıklar

Koridorlar

Zorunlu Deprem Sigortasının Kapsamı

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler Zorunlu Deprem Sigortasına tabidir.

Bu sigorta ile, depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmıştır.

Zorunlu Deprem Sigortasının Kapsamı Dışında Kalan Binalar

Aşağıdaki sayılan binalar bu sigortanın kapsamı dışındadır.

2.1- 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,
2.2- Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,
2.3- Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,
2.4- Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,
2.5- Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,
2.6- Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,
2.7- Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.”

Zorunlu Deprem Sigortasının Teminatı Dışında Kalan Haller

Aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır.

3.1- Enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri dolaylı zararlar,
3.2- Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,
3.3- Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,
3.4- Manevi tazminat talepleri,
3.5- Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar,
3.6- Belirli bir deprem hadisesine bağlı olmaksızın binanın kendi kusur ve özellikleri nedeniyle zamanla oluşan zararlar.

Zorunlu Deprem Sigortası Bedelinin Tespiti

Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan “Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı”nda belirlenen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır. Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, her halde “Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı”nda belirlenen azami teminat tutarından çok olamaz.

Zorunlu Deprem Sigortasında Aşkın Sigorta

Sigorta bedeli, sigortalanan meskenin yeniden yapım maliyetini aşarsa, sigortanın bu bedeli aşan kısmı geçersizdir. Sigorta süresi içinde durumdan haberdar olan Kurum, sigorta bedelini indirir ve cari yıla ait fazla alınan primi sigorta ettirene gün esası üzerinden iade eder.

Zorunlu Deprem Sigortasında Muafiyet

Her bir hasarda, sigorta bedelinin %2’si oranında tenzili muafiyet uygulanır. DASK hasarın bu şekilde bulunan muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur. Muafiyet uygulaması açısından, her bir 72 saatlik dönemde meydana gelen bütün hasarlar bir hasar sayılır.

Zorunlu Deprem Sigortasının Başlangıcı ve Sonu

Bu sigorta sözleşmesinin süresi bir yıldır. Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00’de başlar ve öğleyin saat 12.00’de sona erer.

 

 

 

Aradığınızı Bulamadınız mı ?

Mfm Sigorta’da sizi kaygılandıran risklerinize karşı bir sigorta ürünü mutlaka vardır. Bizimle hemen iletişime geçerek size özel sigorta çözümlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.