Maddi Hasarlar

 • Trafik Kazası Tespit Tutanağı resmi tasdikli sureti veya taraflar arasında tutulmuş Kaza Tespit Tutanağı 
 • Resmi rapor tutuldu ise her iki taraf sürücüsüne ait alkol raporu 
 • Varsa ifade tutanakları ve(ya) görgü tespit tutanakları 
 • Sigortalı araç ruhsatı (Temin edilebiliyorsa ) 
 • Sigortalı araç sürücüsü ehliyeti (Temin edilebiliyorsa ) 
 • Mağdur araca ait ruhsat 
 • Hasar gören aracı kullanan kişinin ehliyet fotokopisi 
 • Çeşitli açılardan çekilmiş kaza fotoğrafları 
 • Parça ve işçilik faturası 
 • Mağdur araç sahibine ait banka hesap bilgileri (Banka – Şube adı, IBAN ) 
 • Tüzel kişiler için: Vergi Levhası ve Ticaret Sicil Gazetesi ( İlgili web sitesinden temin edilememesi durumunda talep edilecektir.) 
 • Gerçek kişiler için: T.C. Kimlik No belgesi 

Bedeni Zararlar/ Vefat

 • Trafik Kazası Tespit Tutanağı resmi tasdikli sureti , 
 • Sigortalı Araç Sürücüsü Alkol Raporu (Varsa) 
 • Varsa İfade tutanakları 
 • Varsa sigortalı araç ruhsat fotokopisi 
 • Varsa sigortalı araç sürücüsüne ait ehliyet fotokopisi 
 • Ölüm halinde Veraset İlamı (Aslı gibidir kaşeli) 
 • Trafik zaptında kişinin öldüğü belirtilmiyorsa ölüm nedenini belirten adli tıp raporu ve defin ruhsatı (Aslı gibidir kaşeli) 
 • Güncel vukuatlı nüfus kayıt örneği (Asıl evrak veya aslı gibidir kaşeli) 
 • Varsa mağdura ait kaza tarihinden 3 ay önceki SGK tarafından verilmiş maaş bordrosu 

Bedeni Zararlar/ Sürekli Sakatlık

 • Sürekli Sakatlık Kurul Raporu ( Aslı / Aslı gibidir kaşelisi ) 
 • Epikriz raporu 
 • Genel Adli Muayene Formu 
 • Tüm Tetkik ve Tedavi Belgeleri 
 • Mağdura ait T.C. Kimlik belgesi fotokopisi 
 • Kaza raporu (Aslı gibidir kaşelisi) 
 • Bilirkişi raporu var ise keşif zaptı, mahkeme kararı 
 • Varsa sigortalı araç sürücüsüne ait alkol raporu 
 • Varsa sigortalı araca ait ruhsat fotokopisi 
 • Varsa mağdura ait kaza tarihinden 3 ay önceki SGK tarafından verilmiş maaş bordrosu 

Hasar tutarının 20.000 TL’yi aşması halinde; gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi,imza beyanı, adres beyanı, Tüzel Kişilerde Vergi Levhası, Ticaret Sicil Kaydı, İmza Sirküleri, telefon numarası, şirketi Temsile Yetkili Kişi yada Kişilerin TC kimlik belgeleri, adres beyanları 

Yukarıdaki listede belirtilen belge ve yapılması gereken işlemlerin dışında meydana gelen hasarın özelliklerine göre ek bilgi ve belgeler Unico Sigorta tarafından talep edilebilecektir. 

Sigorta tazminatının sigortalının vekiline ödenmesi istendiği takdirde, vekilin ahzu kabza sulh ve ibraya yetkili kılındığı hususu vekâletnamede açıkça belirtilmiş olmalıdır.