Trink Kira Sigortası

Ev Sahiplerinin Kirası artık Trink Hesaplarında!

Mfm Sigorta ile Kira kaybını önleyen yeni bir sigorta ‘’Trink Kira Sigortası’’ ile kirasını alamayan ev sahiplerinin uğradığı maddi zararlar artık güvence altında.

[fc id=’8′ align=’center’][/fc]

TRİNK KİRA SİGORTASI HANGİ DURUMLARI GÜVENCE ALTINA ALIR?

Kiraladığınız Mülkünüzün Ödenmeyen Kirasını:

Kiracının kiraladığı mülkle ilgili sözleşmeden doğan kira bedelini ödeme yükümlülüğünü herhangi bir sebeple yerine getirmediği durumlarda, Trink Kira Poliçesi kapsamında ortaya çıkan kira gelir kaybı, poliçede belirtilen sigorta bedeline kadar teminat altına alınır (aylık maksimum 10.000 TL’ye kadar).

 

Ödenmeyen Aidat Giderleri:

Riziko konusu taşınmazın bulunduğu apartman/siteye ait aidat giderleri, kiracının kira sözleşmesi süresince ödemediği durumlarda poliçede belirtilen sigorta bedeline kadar teminat altına alınır.

Ödenmeyen Faturaları:

Riziko adresinde kurulu bulunan, ödenmeyen elektrik, su, doğalgaz vb. faturalara ait giderler poliçede belirtilen sigorta bedeline kadar teminat altına alınmıştır. İlgili kurumlar tarafından yapılan ya da yapılacak olan açma kapama ve abonelik bedelleri teminata dahil değildir.

Hukuki Masrafları:

Kiracının kiraladığı meskenle ilgili sözleşmeden doğan kira bedelini ödeme yükümlülüğünü herhangi bir sebeple yerine getirmediği durumlarda, kiralayanın kiracı aleyhine yönelttiği her türlü alacak talepleri, icra takipleri ve/veya alacak/tahliye davalarında avukatlık, hukuki danışmanlık, vekalet ücretleri ile dava harç ve giderleri sigortacı tarafından poliçede belirtilen sigorta bedeline kadar ve Türkiye Barolar Birliği tarafından yayımlanan avukatlık asgari ücret tarifesi dikkate alınarak teminat altına alınır.

Sigorta tarihlerinizin takibini yapıyor musunuz?

Mfm Sigorta’da bütün müşterilerimiz için takip ettiğimiz bir takvimimiz var. Siz de Mfm Sigorta alarmınızı kurun, sigortalarınızı yenileme tarihinizden 1 ay önce hatırlatalım.