• Poliçe aslı veya fotokopisi
  • Hasar beyanı
  • Hasar talep yazısı
  • Pasaport fotokopisi
  • Hastane veya doktor raporu
  • Tedavi giderlerine ilişkin faturaların aslı
  • Diğer tazminat taleplerine ilişkin belgeler
  • Hasar ödemesinin yapılacağı banka, şube ve IBAN bilgileri

Hasar tutarının 20.000 TL’yi aşması halinde; gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi,adres beyanı, imza örneği